Wednesday, May 11, 2011

Kehilangan Arah Untuk Pulang

Kehilangan Arah Untuk Pulang


Sebelum kedatangan agama samawi, manusia sebelumnya berpegang kepada agama adalah disebabkan perasaan takut seperti takut kelaparan, takut kepada binatang buas, takut kepada kesakitan atau kematian.

Pada tahap ini, pemahaman berkenaan perhubungan sebab-akibat masih belum sempurna sifatnya, dan akibatnya dalam minda manusia terdahulu tercipta gambaran-gambaran makhluk-makhluk hebat yang difikirkan boleh menyelamatkan mereka daripada bahaya-bahaya tersebut.

Untuk menenangkan makhluk-makhluk hebat ini mereka menawarkan pelbagai jenis korban termasuklah korban manusia seperti wanita atau bayi. Mereka yang tidak beragama mempunyai moral yang lebih teruk seperti Firaun yang sanggup membunuh kesemua bayi Bani Isreal demi menyelamatkan kerajaannya atau melayan manusia seperti hamba seperti Maharaja China Qin Shi Huang yang mengerahkan manusia membina tembok yang luar biasa panjangnya dan mengorbankan banyak nyawa demi keutuhan kerajaannya.

Kedatangan agama samawi telah membebaskan manusia daripada agama ketakutan kepada agama moral. Genius-genius dari agama samawi seperti Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad saw. telah datang dan membawa bersama mereka obor untuk menghuraikan konflik di antara kepercayaan berasaskan ilmu dan kepercayaan membuta tuli.

Dua golongan ulama'

Kedatangan genius-genius tersebut membawa mesej kepada manusia bahawasanya sudah sampai masanya kepercayaan membuta tuli digantikan secara berperingkat-peringkat dengan kepercayaan berasaskan ilmu. Mereka meletakkan kepercayaan yang tidak berasaskan ilmu pengetahuan sebagai tahyul dan kepercayaan sepatutnya berakarkan sebaliknya.

Mengikut panduan mereka, fungsi tunggal pendidikan dari agama samawi adalah untuk membuka cara berfikir dan mengetahui. Al-Kitab dan As-Sunnah sebagai satu sumber panduan yang terkemuka untuk mendidik manusia berfikir dan mengetahui dijadikan sebagai sumber ilmu yang ekslusif.

Malangnya, para intelektual Islam tidak cuba membuka pintu ini dengan cara yang sepatutnya. Mereka mempunyai ilmu yang paling sempurna dan paling jelas berkenaan Islam, tetapi kurang berjaya dalam merungkaikan apakah sebenarnya aspirasi al-Quran.

Prinsip tertinggi yang terselindung dalam al-Quran tidak tercapai dengan sempurna oleh para intelektual Islam dan akibatnya umat Islam sendiri menjadi kurang yakin dengan penerangan daripada mereka.

Bukankah kita berasal dari satu bapa? Benar, tetapi kenapakah seseorang Muslim terpaksa menunggu cahaya ilmu dari barat sebelum menerima sepenuhnya kenyataan tersebut. Maka di sini kita dapat memahami ulama bukan sahaja terdiri daripada mereka yang menguasai usul-fiqh, usuluddin, ilmu rijalul hadiths dan memahami semua hadith yang termuat dalam Kutubus Sittah ataupun Al-Musnad bahkan para saintis Islam juga merupakan ulama.

Yang membezakan mereka adalah ulama pertama memberi penerangan manakala ulama kedua pula memberikan pembuktian yang disokong dari pengalaman dan pemikiran kritis yang jelas.

Ini kerana kaedah saintifik mengajar kita tentang bagaimana fakta-fakta alam dihubungkan atau disandarkan di antara satu sama lain secara logik dan sistematik. Bergantung kepada kaedah saintifik sepenuhnya kadangkala gagal memberi pembuktian yang memuaskan sepertimana ramalan cuaca.

Ini kerana apabila melibatkan pelbagai faktor penyebab sains gagal mejinakkan alam. Seperti dikatakan, genius-genius agama samawi membawa bersama mereka bukan sahaja penerangan bahkan juga pembuktian dalam menghuraikan konflik kepercayaan dan mereka mengutamakan kepercayaan berasaskan ilmu pengetahuan lebih daripada kepercayaan membuta tuli. Seperti pepatah barat mengatakan: "Seeing is believing".

Metafora monyet

Sekarang mari kita lihat satu contoh bagaimana ulama kedua dapat membantu ulama pertama dalam menghuraikan konflik dengan unik sekali menggunakan ilmu pengetahuan.

Jika seseorang bertanya kepada ulama pertama: Adakah sekumpulan monyet dapat menaip satu naskah novel Hamlet dengan izin Allah.

Ini adalah Tauhid Rububiyyah maka jawapannya adalah seperti yang dijangka: Sudah tentu boleh kerana Dia Maha Berkuasa.

Benarkah? Hujah mereka sudah tentu diragui. Jika kita mempunyai 24 aksara maka monyet tersebut terpaksa menaip perkataan sebanyak 2,430,000 sebelum mempunyai peluang menaip satu perkataan yang bermakna.

Jika dilihat, 2,430,000 bermakna monyet-monyet tersebut terpaksa menaip perkataan sebanyak 24 diikuti dengan 30 000 kosong di belakangnya. Andaikan monyet-monyet tersebut sudah belajar menaip dengan cekap dan boleh menaip sepantas seratus perkataan seminit, maka monyet-monyet tersebut akan mengambil masa, 2,430,000 dibahagikan dengan seratus, hampir 1,040,000 minit sebelum satu perkataan bermakna muncul.

Bayangkan, jumlah minit yang telah berlalu sejak dari Letupan agung (Big Bang) hanyalah 1,021 minit. Jika diambil semua elektron yang ada di alam semesta ini mewakili monyet, monyet-monyet tersebut masih belum mempunyai masa yang secukupnya untuk menulis sekurang-kurangnya dua huruf yang bermakna.

Dengan kata lain, untuk monyet-monyet menulis satu naskah karya Hamlet adalah teramat mustahil terjadi. Maka inilah perlunya ulama kedua dengan memberi pembuktian secara logik dan sistematik bagaimana mungkin monyet-monyet tersebut mempunyai peluang menulis senaskah novel Hamlet walaupun tanpa bukti empirikal.

Inilah pula peranan ulama kedua, ulama tersebut akan mengambil satu ramuan dari ilmu biologi iaitu teori evolusi oleh Darwin dan menggunakan satu kaedah dalam teori tersebut iaitu konsep pemilihan (natural selection).

Konsep ini menegaskan bahawa evolusi di antara spesies terjadi apabila alam semulajadi memilih hanya baka yang terbaik sahaja untuk terus hidup dan baka yang kurang baik akan dihapuskan. Bayangkan kita mengambil sekumpulan kecil monyet (beberapa ratus) dan membiarkan setiap monyet tersebut untuk menaip papan kekunci (keyboard) hanya sekali dan kemudian memilih baka monyet yang berjaya menaip huruf pertama di dalam novel Hamlet (huruf W).

Sekarang, andaikan kebolehan menaip satu huruf yang betul dari karya Hemlet dapat diwarisi kepada generasinya, supaya anak monyet yang dapat menaip huruf W selalu menaip huruf tersebut dengan hanya satu taipan ke atas papan kekunci (keyboard).

Kemudian pada generasi kedua ada pula monyet yang dapat menaip huruf kedua dari karya Hamlet (huruf H) dan sekali lagi baka monyet tersebut diambil dan generasinya akan sentiasa menaip huruf tersebut.

Meneruskan polisi ini selama sembilan generasi akan mengeluarkan kesemua baka yang dapat menaip dengan cekapnya perkataan pertama dari karya Hamlet iaitu: 'WHO'S THERE'. Jika diteruskan lagi maka kesemua generasi monyet-monyet tersebut akan dapat menulis keseluruhan karya Hamlet dari Shakespearean dalam masa 300,000 tahun.

Jika dilihat umur alam sejak dari Letupan Agung (Big Bang) hingga sekarang adalah 1,021 minit maka monyet-monyet itu masih mempunyai masa yang secukupnya untuk menyiapkan senaskah novel tersebut.

Maka perkara tersebut tidak mustahil terjadi. Menggunakan hujah di atas, ulama kedua telah membuktikan tidak mustahil sekumpulan monyet menaip keseluruhan karya Hamlet walaupun kelihatan mustahil pada mulanya.

Inilah cara yang digunakan oleh manusia-manusia genius tersebut. Penerangan berserta pembuktian yang tidak dapat diragui dan disangkal oleh logik akal. Maka kebanyakan umat Islam terdahulu yakin kerana mereka mempercayai Islam berasaskan ilmu pengetahuan.

Maka iman mereka lebih kukuh dan hebat sehinggakan sanggup mengorbankan harta dan nyawa demi mempertahankan kepercayan mereka. Sekarang mari kita membuat simulasi berkenaan kaedah yang dicadangkan oleh manusia-manusia genius ini di dalam penciptaan kepercayaan berasaskan ilmu pengetahuan.

Shir haShirim

Bagi Muslim yang mendapat pendidikan di negara-negara barat, mereka dengan selesanya berkawan dengan golongan-golongan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dan kadangkala duduk serumah dengan mereka.

Oleh sebab itu mereka tidak dapat memberi satu sebab mengapakah Muslim perlu berhati-hati dengan Ahli Kitab ini. Tetapi di dalam Surah al-Baqarah, ayat 120 yang bermaksud: "Dan tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka" telah menyatakan sebaliknya.

Mungkin kita dapat membuktikan dalil ini dengan menggunakan kaedah statistik dengan bertanya kepada mereka seorang demi seorang apakah pandangan mereka tentang Muslim.

Untuk mendapat keputusan yang lebih dipercayai, kita seharusnya mengumpul kesemua pendapat orang Yahudi di Negara Israel dan orang Nasrani di Vatican City.

Tetapi kaedah ini meletihkan dan kemungkinan pendapat mereka tidak selari dengan kata hati mereka. Maka kita mengambil cara yang paling mudah iaitu meyelongkari falsafah-falsafah yang tersembunyi dalam teknologi mereka kerana falsafah adalah saluran dari alam pemikiran mereka dalam mencari kebenaran berhubung dengan kewujudan, ilmu pengetahuan, nilai, tujuan, minda dan bahasa.

Sebelum itu, kita terpaksa membelek kitab Injil versi King James pada helaian Song of Solomo di mana nama sebuah negara Islam disebut iaitu Lebanon.

Lebanon adalah sebuah negara yang berdaulat dan diberkati dengan pertanian yang subur terletak di Asia Barat di pesisiran laut Mediterranean. Negara ini mempunyai sejarah yang amat tua di mana ia telah disebutkan di dalam kitab Bible versi King James.

Di dalam kitab itu ada disebutkan:

"Kakinya adalah tiang-tiang marmar putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras." [Song of Solomo 5:15].

Persoalannya kenapa Lebanon. Jika dilanjutkan bacaan hingga ayat ke-16 maka kita akan bertemu dengan satu tulisan Ibrani seperti ini (מחמד) yang sebenarnya terdiri daripada empat huruf (mem, het, mem dan dalet) ataupun boleh diterjemahkan sebagai MHMD.

Apakah maksud sebenar tulisan Ibrani tersebut. Seperti diketahui, golongan ahli kitab ortodok amat benci jika ada sinar Islam di dalam kitab mereka dan sekarang mari kita membuat ujian pantas untuk meguji tahap kebencian mereka.

Sekarang mari kita menggunakan aplikasi yang diasaskan oleh golongan tersebut seperti Google Translator (http://translate.google.com/) dengan mencari makna מחמד dengan mensetkan kepada Hebrew-Malay.

Anda akan mendapati makna yang sama jika anda mensetkan kepada Hebrew-English.

Tetapi kebenaran tidak dapat disembunyikan, sekarang meggunakan aplikasi Google Translator yang sama cuba lagi tetapi sekarang masukkan tanda (,) di hadapan perkataan tersebut seperti ( ,מחמד ).

Apakah signifikannya tanda (,) hinggakan kata nama yang sama mempunyai dua makna yang berbeza. Juga kenapakah dalam dua bahasa yang berbeza (Melayu dan Inggeris) kata nama מחמד mempunyai tafsiran yang sama.

Jika dikatakan terjemahan tersebut adalah masalah teknikal maka mari kita melihat mengikut kaedah kebarangkalian mudah.

Di dalam Google Tanslator mempunyai 58 bahasa tetapi tiada satupun menterjemahkan perkataan tersebut dengan penuh penghormatan. Mari kita menafsirkan kebarangkalian kesilapan teknikal kepada (0) dan kebarangkalian bukan kesilapan teknikal kepada (1) sementara nilai di antaranya menunjukkan kecenderungan sesuatu penafsiran (jika 0.2 boleh diertikan sebagai kesalahan teknikal).

Di dalam Google Translator, 54 dari 58 bahasa menterjemahkan מחמד kepada 'binatang peliharaan' dan 3 daripada 58 bahasa menterjemahkan kepada 'haiwan' dan 1 daripada 58 bahasa menterjemahkan kepada 'maskot'.

Kebarangkaliannya adalah 0.93 (54/58) untuk bahasa yang menterjemahkan kepada' binatang peliharaan' dan 0.05 (3/58) untuk bahasa yang menterjemahkan kepada 'haiwan' (kebarangkalian untuk terjemahan kepada 'maskot' boleh diabaikan kerana terlalu kecil).

Dapat dilihat di sini kebarangkalian untuk tidak membuat kesilapan teknikal adalah sebesar 93%. Memang tidak dapat disangkalkan lagi.

Jika dianalisis, 3 bahasa yang menterjemahkan kepada 'haiwan' adalah bahasa yang digunakan secara meluas oleh kesatuan Eropah dan majoriti penganutnya adalah kaum Nasrani yang membaca kitab Bible versi King James hampir setiap hari.

Di sini kita kembali kepada istilah percaya dengan ilmu pengetahuan dan juga kembali kepada metafora monyet. Kemungkinan menjadi semakin jelas kenapa kita perlu berhati-hati dengan mereka apabila kita menyingkap tingkap falsafah yang terselindung di sebalik teknologi-teknologi mereka.

Sepertimana kita dapat memungkinkan keturunan monyet-monyet boleh menaip senaskah karya Hamlet. Persamaan dengan metafora monyet adalah kita menggunakan konsep kemungkinan atau kebarangkalian untuk merungkaikan peristiwa yang mustahil terjadi.

Kali ini, peristiwa tersebut adalah seperti kata pepatah 'air yang tenang jangan disangka tiada buaya'. Maka air yang tenang adalah kebaikan yang ditunjukkan oleh Yahudi dan Nasrani dan buaya tersebut adalah teknologi-teknologi mereka yang cuba pesongkan pandangan manusia kepada kebenaran Islam yang sudah nyata tersurat di dalam kitab suci mereka dengan menyembunyikan perkara sebenar.

Sunday, April 10, 2011

ALLAH's WAY is the Best

ALLAH's WAY is the Best

One day i asked ALLAH for a bunch of beautiful flowers,
Instead, He gave me stem with thorns..

Later, I asked HIM to give me Butterflies.
Instead HE gave me Worms..
I was disappointed and i wept..

But few days later, i noticed that the stem bloomed with beautiful flowers and the worms soon became butterflies..

ALLAH wants us to wait for the right time..
HE knows what is best for us..
So just thanks HIM in all situations..

Saturday, April 9, 2011

Pantun Ummi... ^___^

Pantun Ummi... ^___^

Masjid Kucing nama diberi ,

Ikut laluan ke arah Marwah ,

Anak2 Ummi yg dikasihi ,

Hargai diri jagalah maruah .

Gua Thur letaknya di Madinah ,

Tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi,

Anak2 Ummi amalkan yg indah ,

Janganlah suka menyanyi-nyanyi .

Masjidil Haram tersergam indah ,

Di situlah terletaknya Baitullah ,

Agama Islam agama yg mudah ,

Mengajar umatnya hidup bermaruah .

Anak2 Ummi yang Ummi sayangi ,

Bersama kalian Ummi gembira ,

Kadang Ummi berasa sunyi ,

Tanpa kalian bersama- sama .

Anak2 Ummi yg Ummi kasihi ,

Jangan lupa pada Ummi ,

Biar apapun yg terjadi ,

Walau hidup atau mati .

Burung Merpati terbang berlapan ,

sama menuju ke puncak jaya,

Sering terjadi dalam penghidupan ,

Masa Penentu gagal dan jaya .

Wangsa Maju masyur sekali ,

Tamannya indah bukan sebarang ,

Masa berlalu tidak akan kembali ,

Masa yang ada dilepas jangan .

Juadah diangkat dibawa pergi,

Terkilan hati belum merasa ,

Sudah tercatat takdir Illahi ,

Hidup dan mati dikandung masa .

Anak2 Ummi jauh dan dekat ,

Ummi sayang pada kalian ,

Hidup biar dapat berkat ,

Semoga bahagia di hari kemudian ....

Bukan senang hendak kahwin ,

Orang kahwin aku kahwin ,

Bkn blh main2 soal kahwin ,

Banyak yg seronok ingt kahwin ,

Bila dah cerai rasa serik nak kahwin ,

Tapi dimulut tak putus2 bicara soal kahwin.....

Anak2 Ummi bijak bestari.....

Hati-hati memilih isteri .....

Anak2 Dara Ummi ...

Hati-hati memilih suami....

Ibu..Ada yg panggil Mama dan Ummi ,

Panggilan manja dan berirama ,

Anak2 Ummi ..hati2 memilih suami ,

Pilih yg bertanggungjawab dan beragama .

Anak2 Ummi suka berkawan ,

Berkawan dgn kawan yg taat ,

Ilmu dicari sebagai bekalan ,

Untuk bahagia dunia akhirat .

Anak2 Ummi baik dan sopan ,

Diri dijaga agar dihormati ,

Kuatkan azam tingkatkan iman ,

Supaya hidup sentiasa diberkati .

Anak2 Ummi pintar dan cerdas,

Bijak berbicara pandai berseloka ,

Jangan suka tindas menindas ,

Larangan agama Allah murka .

Harimau mengaum ,

Ayam berkokok ,

Rakyat Malaysia berbilang kaum ,

Tinggal yg makruh jangan merokok .

Fatimah Azzahrah Puteri bongsu Rasulullah ,

Bersama Isteri pertama Baginda Khadijah ,

Lakarlah hidup ini biar semuanya indah ,

Indah akhlak , indah budi biar semuanya indah ....

Anak2 Ummi yang baik budi ,

Budi bahasa penghias diri ,

Hati- hati menabur budi ,

Takut kelak memakan diri .

Solat itu tiang agama ,

Agama Islam agama kita ,

Marilah kita bangun bersama ,

Membela agama yang tercinta .

Anak2 Ummi cantik dan pintar ,

Nafsu dikawal akhlak dijaga ,

Usahlah takut usah gementar ,

Tegakkan yg hak di mana berada .

Mahu tidur wuduk dulu ...

Takut mimpi dikejar hantu ...

Malu itu pakaian iman ,

Tiada malu siapalah kita ,

Mari anak marilah teman ,

Jauhi permusuhan elak sengketa .

Jumaat Penghulu segala hari ,

Hari mulia penuh barokah ,

Akhlak terpuji penghias diri,

Jauhkan dari sifat mazmumah .

Cinta itu mudah disebut,

Tapi sukar untuk difahami ,

Jangan otak jadi berserabut ,

Kerana cinta yg telah bersemi .

Cinta itu datang dan pergi,

Datangnya membawa erti ,

Perginya membawa sepi ,

Lebih baik aku menyendiri .

Salam diberi salam disambut ,

Indahnya Islam pada penganutnya ,

Anak2 Ummi jangan buat serabut ,

Pilih yg terbaik dan baik budinya ,

Calon suami yg disebut-sebut ,

Biar bahagia untuk selamanya .

Indahnya hidup dengan agama ,

Hanya Islam agama yg benar ,

Marilah kita bersama-sama,

Sebarkan Islam dengan sabar .

Mari kita saling mengingati ,

Semoga hidup menjadi berkat,

Hidup itu lawannya mati ,

Dunia tidak kekal abadinya akhirat .

Teguran diberi penuh hikmah ,

Semoga semua dapat faedah ,

Jauhi dari sifat mazmumah ,

Amalkan pula sifat mahmudah .

Pohon kelapa tiada beranting ,

Batangnya besar dijadikan titi ,

Hidup bagaikan aur dan tebing ,

Saling nasihat menasihati.

KeLuarga Ummi keluarga ceria ,

Ahli2nya sentiasa setia ,

Hidup biar seindah suria,

Cemerlang di dunia di akhirat bahagia .

Lukmul Hakim hamba yg bijak ,

Tukang masak terkenal di istana ,

Tegak bangsa kerana akhlak ,

Binasa akhlak bangsa pun hina .

Masyitah terkorban kerana iman,

Angkara murka Raja Firaun ,

Wajah rupawan apa gunanya ,

Jika tidak bersopan santun .

Siti Khadijah bangsawan ternama ,

Ummul Mukminin wanita terbilang ,

Bersopan santun sifat utama,

Alangkah manis mata memandang .

Umar Abdul Aziz Khalifah budiman ,

Adil mentadbir negara sentosa ,

Sifat malu pakaian iman ,

Hilang malu badan binasa .

Manis sungguh gadis Melayu ,

Berbaju kurung bertudung labuh ,

Alangkah risau , berhati sayu ,

Sukarnya bangun bersolat subuh .

Senyum si gadis bila disapa ,

Indah sungguh tidak terkata ,

Sayangi Ibu sayangi Bapa ,

Tanpa mereka siapalah kita .

Hujan lebat membasahi bumi ,

Rasanya dingin hingga ke tulang ,

Wahai anak anak Ummi ,

Luka lama harus dilupai , jgn dikenang .

Zikir itu penenang hati ,

Seruan azan panggilan solat ,

Marilah kita saling mengingati ,

Semoga hidup menjadi berkat .

Bicara kosong adalah sia-sia ,

Terkadang menimbulkan murka ,

Sepanas-panas api di dunia ,

Panas sungguh api Neraka .

Indah sungguh bulan purnama ,

Cahaya bintang bekerdip- kerdipan ,

Berdakwah itu tanggung jawab bersama ,

Sama2lah kita sebaris di hadapan .

Membaca al-Qur'an amalan bersama ,

Kelak hidup semakin cemerlang ,

Solat itu tiangnya agama ,

Mencegah yg mungkar lagi terlarang .

Bacaan Al-Qur'an penawar hati ,

Zikrullah jadi amalan ,

Cukupkah amal ke sana nanti ,

Iman dan taqwa jadi bekalan .

Anak2 Ummi baik budi ,

Senyum riang di pagi hari ,

Ayuh kita ke group Ummi ,

kita berpantun hiburkan hati .

Buah pauh delima batu ,

Gugurnya ia ternanti- nanti ,

Sungguh pun jauh beribu batu ,

jauh di mata dekat di hati .

Puasa itu satu kewajipan ,

Dilakukan di bulan Ramadan ,

Anak2 Ummi bijak bersopan ,

Didoakan kejayaan bersama kalian .

Indah sungguh ukhuwah ini ,

Ukhuwah lahir dari hati ,

Anak2 Ummi yg Ummi kasihi ,

Ingat Akhirat Ingat Mati .

Pantun ini hanya utk renungan bkn utk dicontohi......

Nasi lemak buah bidara ,

Sayang selasih hamba lurutkan ,

Buang emak buang saudara ,

Kerana kasih hamba turutkan .

Ikut dan contohi yg ini....

Pohon rotan pohon delima ,

Dari rotan dibuat raga ,

Ibu adalah tempat pertama ,

kasihnya ia membawa ke Syurga .

Sumaiyyah wanita yg tabah ,

Bilal pula Tukang Azan pertama ,

Islam adalah Agama yg Indah ,

Umatnya hidup bersatu dan sejahtera .

Budak2 bermain rakit ,

Rakit dibuat dari buluh ,

Jangan risau ilmu yg sedikit ,

Belajarlah bersungguh-sungguh .

Teguran diberi penuh hikmah ,

Biar semua dapat faedah ,

Jauhilah kita sifat mazmumah ,

Amalkan pula sifat mahmudah .

Rupa cantik jadi idaman ,

Akhlak baik penghias diri ,

Ayu sungguh si gadis rupawan ,

ke mana pergi sikapmu dipuji .

Ujian melanda menggamit rasa ,

Rasa tercuit sedih dan hiba ,

Setiap ujian terkandung hikmahnya ,

Sabar dan tabah hadapi segalanya .

Indah sungguh kalimah syahadah ,

Rukun Islam yang suci dan megah ,

Jam sudah sebelas setengah ,

Maaf ya ..Ummi mahu ke sekolah .

Mulakan pagi dengan senyuman ,

Senyuman manis penuh erti ,

Hiasilah diri dgn akhlak dan iman ,

Kelak kita tidak dicaci malah dihormati .

Khalid Al-Walid panglima ternama ,

Terkenal dgn keberaniaannya ,

Jauhilah kita semua yg LAGHA ,

Kerna semua itu merugikan kita .

Bacaan Al-Qur'an jadi amalan ,

Bahasanya indah tiada tandingan ,

Islam , Iman dan Ihsan ,

Perkara utama dipisah jangan .

Rumah melayu rumah antik ,

Dibuat dari kayu dan papan ,

Apalah erti berwajah cantik ,

Aurat dibiar menjadi tatapan .

Rukun Islam lima perkara ,

Lafaz Syahadah rukun pertama ,

Sifat mahmudah amalan semua ,

Supaya hidup sentiasa sejahtera .

Tumbuh Angsana di tepian Kali ,

Tempat berteduh Si Gadis Sunti ,

Apalah guna ilmu yg tinggi ,

Andai hidup tiada berbakti .

Kembang Seroja mekar mewangi ,

Dipetik mari si Gadis pintar ,

Apalah guna cantiknya diri ,

Akhlak diketepi , budi dilontar .

Anak Haruan berlari - lari ,

Lalu dikejar Si ikan Keli ,

Ilmu dicurah seikhlas hati ,

Untuk renungan sahabat sejati .

Pagi2 bermadah dan berpantun ,

Ditambah pula dengan seloka ,

wahai anak2 Ummi yg bersopan santun ,

Lakarkan keindahan dlm hidupmu , Biar hidup penuh makna .

Problem free life never makes a strong person!

Problem free life never makes a strong person!


Straight roads never make GOOD DRIVERS.
Smooth sea never makes GOOD SAILORS.
Clear sky never makes GOOD PILOTS.

Problem free life never makes a strong person!
Be strong enough to accept the challenges of life.
Don't ask LIFE "Why me"
Instead say "TRY me".

Have a winning attitude..

Wednesday, April 6, 2011

Have Strong Faith in ALLAH

Olives are Pressed to get Oil,
Fruits are Squeezed for Juice,
Flowers are Crushed for Perfume,
These are the methods used to get Goodness out of Things.
So if ever you feel Crushed, Squeezed and Pressed it means GOD is Trying to get the Best out of you.

Tuesday, April 5, 2011

.:: KiSaH LeBaH DaN LaLaT ::..:: KiSaH LeBaH DaN LaLaT ::.

Perbandingan lebah dan lalat seperti orang mukmin dan orang munafik. Kebanyakan sifat yang ada pada lebah ada pada diri orang mukmin. Manakala sifat yang ada pada lalat ada pada diri orang munafik. Apabila kita melihat kepada lebah dan lalat, subhanallah tiada perbezaan antara kedua. Kedua-duanya mempunyai rupa yang hampir sama, boleh terbang, dan berada di taman dan ladang yang sama. Tetapi,perbezaannya pada sifat sebagai contoh manusia ada yang mukmin dan ada yang munafik walaupun berada di tempat yang sama.

Sifat lebah menyerupai sifat orang mukmin manakala sifat lalat menyerupai sifat munafik.

Mari kita perhatikan;

Pertama, lebah dan lalat apabila kedua-duanya memasuki taman ke mana tempat yang mereka tuju? Lebah pastinya akan mendapatkan bunga-bungaan tetapi lalat akan hinggap di tempat yang kotor.


Kedua, makanan lebah daripada madu-madu bunga manakala lalat pula daripada najis dan kotoran.

Ketiga, lebah menyukai amal jamai’ atau kerja berkumpulan manakala lalat suka membuat kerja seorang diri.

Keempat, lebah mempunyai wala kepada ketuanya tetapi lalat tidak mempunyai ketua untuk diikut kerana mereka hidup secara individu. Orang mukmin mempunyai wala kepada Allah, Rasul, dan orang-orang soleh manakala orang munafik hidup sendiri tanpa ketaatan kepada sesiapa.

Kelima, lebah antara sifatnya menghasilkan madu manakala lalat menghasilkan kotoran. Orang mukmin apabila menghadiri majlis ilmu mereka akan menyampaikan kepada orang lain ilmu yang dipelajari tetapi munafik apabila mendengar suatu perkara buruk, mereka akan ‘jaja’ perkara itu kepada orang lain.

Keenam, lebah menghasilkan ubat dan kesembuhan manakala lalat hanya memindahkan penyakit . Orang mukmin apabila berada di suatu majlis dan mendengar perkara kebaikan, mereka akan sampaikan kebaikan itu kepada orang lain. Tetapi, orang munafik hanya menimbulkan permusuhan antara manusia.
Demikianlah perbandingan yang boleh dibuat antara orang mukmin dan orang munafik. Wallahu alam….

Wednesday, March 30, 2011

basiswa

Salam. Ni utk nk mintak scholar.....
JPA / MARA
7 days from the release of SPM results
http://esilav2.jpa.gov.my/
piln2011@jpa.gov.my / informasibpp@mara.gov.my @
Tel: 03-2693666 (MARA) Tel: 03-88853704 (JPA)

PETRONAS
01 April 2011
http://spmonline.petronas.com.my/
Tel : 03-2331 2277

GUS Archie Scholarship
30 April 2011
http://www.spe.org/spe-app/spe/about/foundation/gus_archie.htm
http://www.spe.org/spe-app/spe/about/foundation/index.htm
http://www.spe.org/spe-app/jsp/siteFunctionality/scholarships.jsp

GAMUDA Scholarship
30 April 2011
www.gamuda.com.my. Using GAMUDA Scholarship Form
Form can be downloaded from UTP e-learning

SECURITIES COMMISSION
03 April 2011
http://www.sc.com.my/

YAYASAN BURSA
29 April 2011
www.bursamalaysia.com.my. Using Yayasan BURSA Scholarship Form
Form can be downloaded from UTP e-learning

MAXIS SCHOLARSHIP AWARD (MSEA)
10 May 2011
http://www.maxis.com.my/personal/about_us/scholarship/index.asp
scholar@maxis.com.my

HONG LEONG SCHOLARSHIP
29 April 2011
http://hongleongfoundation.org/scholarship
Hong Leong Secretariat: 03 2164 8228 .

ASTRO SCHOLARSHIP AWARD 2011
12 April 2011
http://www.arcanesol.com/
astroscholarshipawards@astro.com.my.

BANK NEGARA SCHOLARSHIP
20 March 2011 (UG and PG)
http://www.bnm.gov.my/
n/a
29 March 2011 (Pre-university)


UEM SCHOLARSHIP
09 April 2011
Using UEM Scholarship Form.
Form can be downloaded from UTP e-learning
UEM SCHOLARSHIP
09 April 2011
Using UEM Scholarship Form.
Form can be downloaded from UTP e-learning

GENTING MALAYSIA SCHOLARSHIP 2011
10 April 2011
http://www.rwgenting.com/

IJM CORPORATION
17 April 2011
www.ijm.com/v2/scholarship2011.
hr_scholarship@ijm.com

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS
30 March 2011
http://www.malaysiaairports.com.my/
edusponsor@malaysiaairports.com.my
tarikh tuh deadline die...

Followers

blog hina islam.kita perlu cepat bertindak

Blog Hina Islam

Info Penting!!
Blog dibawah menghina Islam..

http://beritamuslim.wordpress.com

laporkan pada pihak wordpress dengan cara klik
http://en.wordpress.com/report-spam
Your Email : email anda
Blog URL : isi dengan
http://beritamuslim.wordpress.com
Why : isi dengan --> BLOG SPAMMING and that blog was insulting religion, abusing.
Semoga semakin ramai buat laporan, semakin cepat blognya ditutup.
Tolong sebarkan!!

Dan ini satu lagi blog kurang ajar...
http://islamexpose.blogspot.com
Dan ini,
www.indonesia.faithfreedom.org
Dan ini
http://www.answering-islam.org
Ini juga
http://www.secularislam.org
Dan lagi
http://www.faithfreedom.org

Semoga Allah Memberikan hidayah kepada mereka sebagaimana Allah memberikan hidayahNya kepada saidina Umar yang juga menentang Islam di Zaman jahiliahnya.
Atau Allah membalas segala usaha Jahat mereka.
Amin..